SPACEBOP

De SPACE BOP studie – SPAstic cerebral palsy; Cost-Effectiveness of BOtulinum toxin and Physiotherapy

SPACE BOP

Klik hier voor meer informatie over resultaten van de SPACE BOP studie en bijbehorend implementatie traject.

Trefwoorden: