Artikel Vakblad Vroeg - GODIVA-GoAPP

Een tweetal interessante artikelen voor kinderfysiotherapeuten in het vakblad Vroeg.

Interview met prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden

De nieuwe editie van het kwartaalmagazine VROEG is uit. Het belang om alert te zijn op een afwijkende ontwikkeling blijkt keer op keer uit de verschillende artikelen.

Hoe eerder je erbij bent, hoe meer er is bij te sturen. En wie kan dit – naast de ouders – beter in de gaten houden dan de professional die met jonge kinderen werkt? Niet om alles wat anders gaat te problematiseren, wel om waar mogelijk en gewenst op vroege leeftijd ieder kind een kansrijke start te geven.

Dit laatste blijkt eens te meer uit het interview in de nieuwe VROEG met prof. dr. Ria Nijhuis, één van de grondleggers van de kinderfysiotherapie. Hierin roept zij zorgprofessionals op hun grenzen te verleggen. “Het belang van het trainen van vaardigheden bij jonge kinderen met een achterstand moet veel meer aandacht krijgen” benadrukt zij met klem. “Een kind continu stimuleren is cruciaal voor het verbeteren van de ontwikkeling. De omgeving moet ze continu uitdagen om nieuwe oplossingen te zoeken, rekening houdend met de noodzakelijke rustmomenten. Hoe ouder het kind is, hoe gemakkelijker het zelf kan aangeven wat hij aan kan.” Van belang is ook naar het totale functioneren te kijken. “Motorische aspecten zijn namelijk nauw verweven met de cognitieve en emotionele ontwikkeling.” In het verlengde hiervan dient tijdige herkenning van syndromen op het netvlies van de zorgprofessional te staan. In haar ogen gebeurt dit nu nog te weinig, waardoor jonge kinderen niet altijd een adequate behandeling krijgen.

 

Artikel door Dr. Jacqueline Nuysink

In de december editie van vakblad Vroeg is een artikel verschenen, geschreven door Dr. Jacqueline Nuysink.Het artikel beschrijft de GODIVA onderzoeken vanuit de HU.

Klik hier voor het artikel

Trefwoorden: