Vakinhoudelijk nieuws

Hier leest u actueel vakinhoudelijk nieuws (alleen voor leden).

Gymmermansoog

De NVFK heeft als consortiumpartner een bijdrage geleverd aan het project Gymmermansoog. In het Gymmermansoogproject onderzocht het lectoraat Bewegen In en Om School (BIOS) de validiteit en betrouwbaarheid van de 4-Vaardighedentest; een veelgebruikt en praktisch meetinstrument. Daarnaast ontwikkelde het lectoraat afkapwaarden volgens een stoplichtmodel:

• Groen: leeftijdsconforme motorische ontwikkeling;
• Oranje: matige motorische achterstand;
• Rood: ernstige motorische achterstand.

Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek
Voor kinderen met een ernstige achterstand (‘rood’) ontwikkelde het BIOS-lectoraat de ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek. Binnen deze route hebben de vakleerkracht Bewegingsonderwijs, intern begeleider, groepsdocent, ouders, jeugdarts en fysiotherapeut elk hun eigen rol. Deze factsheet geeft een overzicht van de resultaten.

Bekijk de factsheet.

Incontinentie en autisme- onderbelicht maar behandelbaar

In het Wetenschappelijk tijdschrift Autisme (nummer 4) is een artikel verschenen van Anka Wagenaar & Michel van Vliet, beiden werkzaam bi...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

MQ SchoolTest: Beweegtoets voor scholen

Tegenwoordig wordt veel gesproken over het belang van motorische ontwikkeling. Kinderen lijken over de gehele linie steeds minder goed te...

Anamnese- en Onderzoek formulier Congenitale Musculaire Torticollis

In het studiejaar 2014-2015 begeleidden dr. Petra van Schie en dr. Leo van Vlimmeren zeven masterstudenten kinderfysiotherapie van Avans+...

Trefwoorden: