Registratie eisen KRF NL

De kwaliteit van de kinderfysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (voorheen Centraal Kwaliteits Register (CKR)).

Mastereis

Op de website van het KRF is tevens informatie te vinden over de herregistratie-eisen zoals vastgesteld door het College KRF NL, zie o.a. het Beleidsdocument. Het register én het deelregister Kinderfysiotherapie worden beheerd door het KNGF.

Vanaf 1 januari 2015 is het Master niveau de entree-eis voor toegang tot registratie. U vindt hier het meest actuele overzicht van de opleidingen die toegang geven tot het deelregister.

Trefwoorden: