Meldcode Kindermishandeling

Meldcode

Melding van kindermishandeling

Als kinderfysiotherapeut werkt u met kinderen. Het kan voorkomen dat u vermoedt dat een kind slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Maar dan?
Met de KNGF-Meldcode Huiselijk geweld & Kindermishandeling weet u exact wat te doen. Iedere hulpverlener moet de meldcode gebruiken. In deze meldcode staan de verplichte stappen beschreven.

Lees alles over de KNGF-Meldcode op de KNGF website.

Trefwoorden: