Van de Geschiedenis van de NVFK

6 dec 2019
Dit jaar hebben Truusje Vrij en Regina Ram een interview gehouden met collega Marina Veentjer.

Oproep

Dit jaar hebben Truusje Vrij en Regina Ram een interview gehouden met collega Marina Veentjer.

Marina heeft zich in de jaren 70 van de vorige eeuw heel intensief beziggehouden met de verandering die plaats vond in de behandeling van kinderen met luchtwegproblemen. Zij was degene die de FET (Forced Expiration Technique) als nieuwe behandeling in Nederland introduceerde en zorgde daarmee voor een belangrijke omslag in het denken en handelen binnen de kinderfysiotherapie.

Nieuw binnen de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie is het project “Oral History”.  Daarbij worden de verhalen van de fysiotherapie in beeld gebracht. Ons interview met Marina zal ook deel gaan uitmaken van dit project. In het archief in Urk zijn veel boeken en informatie bijeen gebracht. Wij zijn als curatoren bezig om de boeken van de kinderfysiotherapie te kenmerken en om de geschiedenis van de NVFK verder in kaart te brengen.

Een groot deel van de samenstelling en namen van besturen vanaf 1989 t/m 2000 is nu bekend, met dank aan Betty van Goor. Wij missen nog een klein aantal namen.

Wij willen hier ook een oproep doen aan onze leden: hebben jullie nog ALV-boekjes van voor 2001?

Laat het ons weten, want we willen ze heel graag hebben.

Vanaf 2001 is alles digitaal redelijk vastgelegd, maar daarvoor is het nog fragmentarisch. We vinden het belangrijk om de geschiedenis van onze vereniging zo compleet mogelijk te bewaren.

Truusje Vrij truusje37@gmail.com / Regina Ram reginaram@planet.nl.

 

Trefwoorden: