Oproep

17 dec 2019
Als onderdeel van onze masteropleiding Kinderfysiotherapie doen wij een masteronderzoek. Voor dit onderzoek werken we samen met onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel (Prof. Dr. Kelly Ickmans) en Hogeschool Rotterdam (Dr. Lennard Voogt) en Gert Dedel.

Het onderzoek richt zich op het beschrijven van de eerstelijns kinderfysiotherapeutische praktijk voor kinderen met chronische pijn (> 3 maanden).

Specifiek zoeken wij naar antwoorden op vragen als: hoeveel kinderen met chronische pijn worden in de eerstelijns kinderfysiotherapie praktijk gezien? Wat zijn de kenmerken van de gezondheidsproblemen van deze kinderen? Welke diagnostiek wordt door kinderfysiotherapeuten uitgevoerd en welke therapievormen worden door hen gegeven? Hiervoor hebben we een enquête opgesteld waar we uw hulp bij vragen. Op basis van uw kennis en ervaring kunnen we de kenmerken van kinderfysiotherapeutische hulpverlening aan kinderen met chronische pijn beschrijven. De resultaten van dit onderzoek kunnen vervolgens aanleiding zijn voor vervolgonderzoek in deze richting.  

Wij hopen van harte dat u ons in deze ambitie wil steunen door de enquête in te vullen! 

 
Met vriendelijke groet,

Suzanne Hazelhoff 

Lenneke Klapwijk 

Lisette Roosenboom 

 

Prof. Dr. Kelly Ickmans (Vrije Universiteit Brussel)

Dr. Lennard Voogt (Hogeschool Rotterdam)

Gert Dedel

 

Trefwoorden: