Gesprek met VGZ

19 dec 2019
Eind oktober heeft de NVFK een prettig gesprek gehad met VGZ.

Vervolggesprek

Dit gesprek was een vervolg op het gesprek dat in april heeft plaatsgevonden. Er is gesproken over het machtigingenbeleid, kinderfysiotherapie in het basisonderwijs en Good Practices. We zijn gezamenlijk op zoek naar een middenweg en de basis daarvan is vertrouwen. 


De NVFK zal in gesprek blijven met VGZ om het aanvragen van chronische machtigingen te vergemakkelijken. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen we dit publiceren in de nieuwsbrief.

Afspraken

VGZ is bereid opnieuw te kijken naar de 50% aanwezigheidseis bij kinderfysiotherapie in het basisonderwijs, aan de hand van documenten om...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Trefwoorden: