Bestuursblog door Eline Kuijpers

6 nov 2020
Goede voornemens

Veel mensen doen het elk jaar weer: goede voornemens voor de start van een nieuw jaar!

Ook ik denk aan het eind van elk jaar vaak: wat zouden mijn goede voornemens kunnen zijn? Vaak komen ze bij mij op hetzelfde neer. Zo had ik me vorig jaar voorgenomen om mijn mailbox op te ruimen en opgeruimd te houden, te zorgen dat alle documenten altijd op de juiste plek zijn opgeslagen, dat ik regelmatig controleer of onze gepubliceerde documenten nog up-to-date zijn, dat ik ruim op tijd mijn vergaderingen voorbereid en dat ik na elke vergadering de acties binnen een week uitzet.

En toen kwam het jaar 2020 echt op gang. Met eerst het idee dat Corona iets was wat wel in China zou blijven, tot het besef dat het ook in ons eigen land een groot probleem zou worden.

Net als iedereen kon ook ik mijn werk niet meer uitvoeren zoals ik dat deed, werd ik naast moeder ook leerkracht en waren onze uitjes een wandeling in de buurt. Tegelijkertijd betekende het ook dat er een hele beroepsgroep advies zocht: wat mogen we nog wel en wat niet, wat is noodzakelijke zorg en wat niet. Voor ons als bestuur kwam de informatie ook steeds opnieuw voor het eerst binnen via de persconferenties op de landelijke televisie. Dat betekende daarna zo snel mogelijk schakelen, maar dat is lastig als de antwoorden nog niet altijd bekend zijn. En in deze pandemie bleek dat kinderen een andere rol speelden. Hoewel ik goed op weg was met mijn goede voornemens, kwam dat in maart vrij plots tot stilstand. Prioriteit was zorgen voor de juiste informatie en de juiste adviezen voor de kinderfysiotherapeuten in Nederland. Er werd in april steeds duidelijker dat we voor werken met kinderen andere of aanvullende adviezen moesten opstellen dan die voor de AF. In alle eerlijkheid: het uitzoeken van voorwaarden voor werken met kinderen kwam volledig op het bordje van de NVFK terecht[ME1] . Vele digitale overleggen, telefoongesprekken en mails over en weer zorgden ervoor dat we stukje bij beetje meer te weten kwamen. Via ons vragen(v)uur konden we daardoor vele vragen van jullie direct beantwoorden.
Ongemerkt waren we inmiddels 2 maanden verder. In die twee maanden ging mijn tijd op aan alles rondom corona. Maar ondertussen werd het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars wel gewoon gepubliceerd en vroeg dat om een reactie, waren projecten opgestart die we wel wilden voortzetten en ontstond er onrust rondom het praktijkregister.

Gelukkig hoefden we daarna een periode minder te schakelen, dus kwam er tijd voor die projecten en het bekijken van de conceptcontracten voor 2021 en het beantwoorden van niet-corona gerelateerde ledenvragen.
Na de zomer breekt dan de tijd aan van de contracteerperiode van de zorgverzekeraars. In 2020 ontving ik vele vragen over het beleid dat is uitgezet. Het liefst beantwoord ik deze vragen direct, maar ik ben toch vaak van anderen afhankelijk om te komen tot het juiste antwoord. Het opgeruimd houden van mijn inbox is dan een echte uitdaging!

Eind december heb ik opnieuw nagedacht over mijn goede voornemens en kwam tot de volgende conclusie: hoewel het heerlijk zou zijn als mijn mailbox is opgeruimd en mijn actielijst kort blijft, is mijn beste voornemen eigenlijk zoals hij al twee jaar is: de belangen van onze leden zo goed mogelijk behartigen binnen het KNGF en richting zorgverzekeraars en onze leden zo veel mogelijk juiste informatie geven.

De beste wensen voor 2021!

Trefwoorden: