Bestuursblog door Ingrid van Bommel

25 mei 2021
Vanaf 19 november 2020 heb ik de functie van secretaris overgenomen van Anneloes Overvelde binnen het NVFK-bestuur.

Een inkijkje in de werkzaamheden

Algemeen houdt dit in dat ik de voorzitter ondersteun, de contactpersoon ben voor de bestuursleden en het KNGF en zorg dat alles draait.

Ik bereid bijvoorbeeld de maandelijkse bestuursvergaderingen, de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering en de 2 beleidsdagen voor. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de NVFK-jaarverslagen en jaarplannen en ben ik de contactpersoon voor de regio vertegenwoordigers. Sinds vorig jaar zijn de ALV’s digitaal vormgegeven. Dit gaf wat ‘opstart’ problemen maar ook nieuwe uitdagingen, zoals het aanbieden van een online webinar voorafgaand aan de ALV. Zo weten we nu meer leden te bereiken en daar doen we het voor!

Ik ondersteun ook projectgroepen (Special Interest Group) en ben betrokken bij de definitieve versie van de e-learning over ‘blauwe plekken bij kinderen en de meldcode’, welke vanaf eind mei gevolgd kan worden. Binnenkort komt hierover meer informatie te staan in het Specialistenkatern van de FysioPraxis. Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedere kinderfysiotherapeut weet hoe je moet handelen wanneer je signalen ziet van kindermishandeling en wat je plichten zijn wanneer je hiermee in aanraking komt.

Daarnaast ondersteun ik het project ‘implementatie project richtlijn DCD’ zodat middels een factsheet, filmfragmenten en een podcast de inhoud van de DCD-richtlijn eenvoudiger voor elke kinderfysiotherapeut te raadplegen is. Mooie projecten waar ik graag samen met collega’s binnen het bestuur en uit het werkveld aan werk.

‘Samen sterker’ is mijn motto en deze past goed bij het motto van de NVFK: ‘samen een sprong vooruit’! Daarom hoop ik van harte dat nog meer kinderfysiotherapeuten lid worden van de NVFK, zodat we samen ons beroep nog sterker kunnen profileren!

Trefwoorden: