Onderzoek naar ouderparticipatie in de kinderfysiotherapie

21 dec 2020
Om de zorg voor het kind met een lichamelijke beperking te optimaliseren willen wij (Laura Boon en Marie van Hovell, masterstudenten HU) inzicht krijgen in de ervaringen van ouders ten aanzien van ouderparticipatie. Met ouderparticipatie wordt de samenwerking tussen ouders en de kinderfysiotherapeut bedoeld. Wij hopen – door meer zicht te krijgen op deze ervaringen – behandelingen in de toekomst nog beter te kunnen laten aansluiten bij de wensen en behoeften van kind en ouders.

Kwalitatief onderzoek

Dit onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek. Het wordt uitgevoerd door Marie van Hovell en Laura Boon, twee derdejaarsstudenten van de masteropleiding Kinderfysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht. Het onderzoek wordt in samenwerking gedaan met het Lectoraat Leefstijl en Gezondheid van de Hogeschool Utrecht (Onderzoekslijn Kind en Beweging, dr. Manon Bloemen en dr. Eline Bolster).

Voor meer informatie of aanmelden voor het onderzoek kun je contact opnemen met Marie van Hovell en Laura Boon, via ouderparticipatie@hu.nl. Help jij ons in contact te komen met ouders die willen participeren? Check de flyer, alvast bedankt!

Trefwoorden: