JGZ Richtlijn Pre- en dysmatuur geboren kinderen – 2013

Vroeg/prematuur geboren kinderen zijn kinderen geboren na een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken. SGA (small for gestational age = dysmatuur) geboren kinderen zijn kinderen die bij de geboorte een te laag geboortegewicht hebben voor de zwangerschapsduur, dat wil zeggen met een groeirestrictie (geboortegewicht ten opzichte van zwangerschapsduur < -2 SDS).

Doel richtlijn

Het doel van de richtlijn is allereerst het optimaliseren van de (na)zorg aan risicopasgeborenen en hun ouders door middel van uniforme begeleiding en advisering, signalering van mogelijke problemen en tijdige doorverwijzing. Het uiteindelijke doel is het voorkómen van (secundaire) gezondheids- en ontwikkelingsschade en het op tijd inzetten van gepaste interventies.

Voor wie

Deze richtlijn is primair bedoeld voor (jeugd)artsen, (jeugd)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en doktersassistenten werkzaam in de JGZ (vooral met de doelgroep 0-4 jaar). De richtlijn is tevens bestemd voor andere professionals die betrokken zijn bij de nazorg van vroeg en/of SGA geboren kinderen en hierin samenwerken met de JGZ. Mevr. dr.  A. Janssen, kinderfysiotherapeut, participeerde in de werkgroep.

Download richtlijn

Klik hier om de richtlijn te downloaden.

Mail een expert

Stel je vraag over de richtlijn aan een expert op dit gebied. Mw. dr. Anjo Janssen, Kinderfysiotherapeut, onderzoeker Radboud UMC. @: anj...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Extra informatie

Bayley Scales of Infant and Toddler Development: Bailey-III-NL Groeicurves van prematuren

Trefwoorden: