JGZ multidisciplinaire richtlijn Excessief huilen - 2013

Huilen is een onderdeel van normaal gedrag van baby’s, maar kan, zeker als een baby excessief huilt, ouders onzeker maken.  Professionals die zich bezig houden met baby’s, waaronder de JGZ,  kunnen ouders hierbij ondersteunen en empoweren op een manier die aansluit bij de behoeften van ouders en kind.

Doel richtlijn

Deze richtlijn is ontwikkeld om de preventie, signalering en aanpak van excessief huilen in de zorg voor zuigelingen die het betreft binnen de gehele zorgketen te verbeteren. Hij beoogt beroepsbeoefenaren die met ouders en zuigelingen werken in staat te stellen om naar de actuele stand van de wetenschap excessief huilen zoveel mogelijk te voorkomen en baby’s die dat doen te signaleren, te behandelen/begeleiden en zonodig hulp in te schakelen.

Voor wie

De richtlijn is primair bedoeld voor de Jeugd Gezondheidszorg. De richtlijn is echter ook te gebruiken door alle betrokkenen in de zorg van de excessief huilende zuigeling. Dr. L.A. van Vlimmeren schreef mee aan de richtlijn.

Download richtlijn

Klik hier om de richtlijn te downloaden.

Mail een expert

Stel je vraag over de richtlijn aan een expert op dit gebied. Dr. Leo van Vlimmeren, Kinderfysiotherapeut Radboud UMC, onderzoeker, docen...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Extra informatie

24-uurs dagboek huilen, slapen, spelen

Trefwoorden: