Fysiotherapeutisch beleid bij Congenitale Musculaire Torticollis - 2016

Congenitale Musculaire Torticollis (CMT) is een posturale afwijking, kort na de geboorte waarneembaar, gekarakteriseerd door een lateroflexie van het hoofd naar een kant en een cervicale rotatie naar de andere kant als gevolg van een eenzijdige verkorting van de m. Sternocleidomastoideus (SCM). De exacte oorzaak van CMT is onduidelijk. De meest aannemelijke theorie is het anoxisch trauma.

Doel richtlijn

Deze praktijkrichtlijn voor de fysiotherapie is voor zuigelingen met Congenitale Musculaire Torticollis (CMT) en is bedoeld als een referentiedocument om fysiotherapeuten te begeleiden en informeren over de noodzaak van verder onderzoek met betrekking tot fysiotherapie bij CMT.

Voor wie

In het kader van een afstudeeropdracht van de Master Pediatric Physical Therapy (MPPT) Avans+ Breda hebben studenten in opdracht van de NVFK de Amerikaanse praktijkrichtlijn vertaald en een voorstel gedaan voor aanpassing aan de Nederlandse situatie. Discussiepunten werden op basis van ervaring van de werkgroepleden, dr. P.E.M. van Schie en dr. L.A. van Vlimmeren en literatuuronderzoek geselecteerd en in een Delphi methode voorgelegd aan experts. Hieruit kwamen voorstellen voor aanpassing aan de Nederlandse situatie en zijn verwerkt in deze eindvertaling.

Download richtlijn

Klik hier om de richtlijn te downloaden.

Klik hier om de oorspronkelijke Engelstalige richtlijn te downloaden (2013).

Klik hier om de update van de Engelstalige richtlijn te downloaden (2018).

Mail een expert

Stel je vraag over de richtlijn aan een expert op dit gebied. Dr. Leo van Vlimmeren, Kinderfysiotherapeut Radboud UMC, onderzoeker, docen...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Extra informatie

Alberta Infant Motor Scale (AIMS) Nederlandse Normwaarden 2020 Anamnese en onderzoekformulier CMT Handleiding anamnese en onderzoekformul...

Trefwoorden: