JGZ Richtlijn Astma bij Kinderen - 2019

De JGZ Richtlijn Astma en de wetenschappelijke verantwoording zijn in 2019 geactualiseerd en vervangen daarmee de eerste versie uit 2011. In de richtlijn is recente informatie over borstvoeding en roken opgenomen. De richtlijn ondersteunt professionals bij het vroegtijdig signaleren van luchtwegklachten bij jeugdigen, en hen te begeleiden en/of verwijzen. Hierdoor kan astma mogelijk eerder behandelt worden en daardoor schoolverzuim verminderen.

Doel richtlijn

Doel van de richtlijn is preventie van luchtwegklachten waaronder astma bij jeugdigen. Met deze richtlijn wordt een uniforme werkwijze van de JGZ bewerkstelligd t.a.v. tijdig signaleren en begeleiden of verwijzen van kinderen met astma.

Voor wie

Dit document is bedoeld voor JGZ-professionals. Het KNGF participeerde niet in de werkgroep. Kinderfysiotherapie wordt summier beschreven. De richtlijn kan als naslag document dienen voor kinderfysiotherapeuten.

Download de richtlijn

Klik hier om de richtlijn te downloaden.

Klik hier om naar de richtlijnen pagina van het JGZ te gaan. 

Trefwoorden: