ADHD

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder ofwel Aandachtstekort stoornis met Hyperactiviteit/Impulsiviteit) is een zogenoemde externaliserende gedragsstoornis: storend gedrag is vooral gericht op en hangt samen met de omgeving van de jeugdige. Het is de meest voorkomende externaliserende gedragsstoornis bij jeugdigen.

JGZ richtlijn ADHD 2015

De JGZ-richtlijn ADHD Signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek 2015 geeft praktische handvatten hoe om te gaan met jeugdigen met (vermoeden van) ADHD en met hun ouders. De richtlijn ondersteunt de onderlinge samenwerking en communicatie bij het signaleren en in kaart brengen van klachten die gerelateerd zijn aan ADHD. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het proces van signaleren, begeleiden, nader onderzoek en toeleiding naar verdere diagnostiek.

Klik hier om de richtlijn te downloaden.

Multidisciplinaire richtlijn ADHD 2005

Deze multidisciplinaire richtlijn ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder; aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) vloeit voort uit het advies van de Gezondheidsraad (2000) over de diagnostiek en behandeling van ADHD aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De belangrijkste aanbevelingen uit dit advies zijn het opstellen van richtlijnen voor diverse beroepsgroepen en onderzoek naar de huidige praktijk.

Klik hier om de richtlijn te downloaden.

Extra informatie

Informatie voor ouders Screeningslijst voor ADHD (4-18 jaar) Werkkaarten multidisciplinaire richtlijn

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Trefwoorden: