Richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld bij kinderen en volwassenen - 2009

Familiaal huiselijk geweld is intentioneel of impulsief geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Dat is iemand die een duurzame relatie onderhoudt met het slachtoffer of met iemand uit haar/zijn onmiddellijke omgeving op basis van verwantschap, vriendschap of een bepaalde functie (bijv. oppas, verzorgende) en die het slachtoffer in de huiselijke sfeer pleegt te ontmoeten.

Doel richtlijn

Deze richtlijn geeft een leidraad voor de dagelijkse praktijk van familiaal huiselijk geweld (FHG) bij kinderen en volwassen.

Voor wie

De richtlijn is geschreven voor alle beroepsgroepen in de eerste-, tweede en derdelijnsgezondheidszorg. Immers alle beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg kunnen in aanraking komen met cliƫnten die te maken hebben met FHG. Het KNGF participeerde niet in de werkgroep en fysiotherapie wordt niet specifiek genoemd. De richtlijn kan als naslag document gebruikt worden voor fysiotherapeuten die met FHG te maken krijgen.

Download richtlijn

Klik hier om de richtlijn te downloaden.

Trefwoorden: