NVK-richtlijn blauwe plekken bij kinderen - 2016

Kindermishandeling is een lastig en gevoelig onderwerp voor alle (zorg)professionals die er mee te maken krijgen. Blauwe plekken kunnen een uiting zijn van kindermishandeling. Tot nu toe ontbrak voor de Nederlandse situatie een handleiding over blauwe plekken bij kinderen in relatie tot een vermoeden op kindermishandeling.

Doel richtijn

De richtlijn beoogt een gestructureerde beoordeling van blauwe plekken te bevorderen in relatie tot een vermoeden van kindermishandeling.

Voor wie

De richtlijn richt zich primair op professionals werkzaam in de gezondheidszorg als jeugdarts, huisarts, kinderarts, vertrouwensarts, SEH-arts, medisch-specialist, fysiotherapeut, GGZ-medewerker, verpleegkundige, verpleegkundig-specialist en forensisch arts. Daarnaast zijn aanwijzingen uitgewerkt voor professionals werkzaam in het onderwijs en in kinderdagverblijven. Het KNGF participeerde in de werkgroep.

Download de richtlijn

Klik hier om de richtlijn te downloaden.

Klik hier om de KNGF Meldcode Huiselijk geweld & Kindermishandeling te downloaden. 

Extra informatie

Flyer richtlijn Stappenplan Kindermishandeling Website Meldcode huiselijk geweld KNGF Kindermishandeling Blauwe Plekken (onder stroomdiag...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Trefwoorden: