NVK Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar - 2015

Obstipatie is de meest voorkomende gastro-intestinale aandoening op de kinderleeftijd. Geschat wordt dat tenminste 100.000 kinderen in Nederland functionele obstipatie of solitaire fecale incontinentie hebben. Deze richtlijn beperkt zich tot kinderen met functionele obstipatie. Onderstaande richtlijn is in de in 2015 geüpdatete versie van de richtlijn van 2009. 

Doel richtlijn

Het doel van deze richtlijn is te komen tot een betere herkenning, optimalisering van de diagnostiek en behandeling van kinderen van 0 tot 18 jaar met obstipatie.

Voor wie

De doelgroep omvat alle kinderen van 0 tot 18 jaar met obstipatie. De richtlijn is geschreven voor alle behandelaren die te maken hebben met deze groep kinderen in zowel de eerste-, tweede-, als derdelijns gezondheidszorg. Fysiotherapie wordt genoemd als mogelijke behandeling. Netty Bluyssen heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze richtlijn.

Download richtlijn

Klik hier om de richtlijn te downloaden.

Mail de expert

Stel je vraag over de richtlijn aan de expert op dit gebied. Netty Bluyssen MPPT, Gespecialiseerde fysiotherapeut voor kinderen met conti...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Extra informatie

Poepdagboek Patiënteninformatie (onder richtlijnen en bijlagen)

Trefwoorden: