Behandelrichtlijn Scoliose bij neuromusculaire aandoeningen – 2007

Neuromusculaire aandoeningen vormen een zeer diverse groep van aandoeningen. Bij veel van deze neuromusculaire aandoeningen kan een scoliose optreden. Binnen deze groep vormen uit de myopathische aandoeningen de ziekte van Duchenne (Duchenne Muscular Dystrophy, DMD) en uit de neurogene groep de spinale spieratrofie (SMA) de grootste groep.

Doel richtlijn

Deze richtlijn is een document met aanbevelingen en behandeladviezen voor patiënten met een scoliose op basis van een neuromusculaire aandoening. Uitgangspunt vormen de patiënten met een neuromusculaire aandoening met een grote kans op het ontwikkelen van een scoliose, die later in aanmerking zullen komen voor een of andere vorm van (chronische) ademhalingsondersteuning. In deze subgroep worden voornamelijk patiënten met DMD en SMA gezien.

Voor wie

De richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen, verenigingen en instanties waarvan gemandateerde leden in de werkgroep zitten en tot de ontwikkeling van deze richtlijn hebben bijgedragen. De leden die tot de ontwikkeling van deze richtlijn hebben bijgedragen staan vermeld bij de samenstelling van de werkgroep. Er is niet meegeschreven/meegedacht door het KNGF, maar fysiotherapie wordt wel genoemd in het behandeltraject.

Download richtlijn

Klik hier om de richtlijn te downloaden.

Klik hier om naar de richtlijn SMA type 1 te gaan.

Klik hier om naar de brochure kinderfysiotherapie bij SMA te gaan. 

Trefwoorden: