Kinderen met Downsyndroom - december 2011

Downsyndroom (DS) is de meest herkenbare chromosomale aandoening. Kinderen met DS hebben een verstandelijke handicap en een vertraagde algemene ontwikkeling, zowel cognitief als motorisch. Daarnaast hebben ze bijkomende aandoeningen, zoals aangeboren hartafwijkingen, keel-, neus- en oorproblemen en voedingsproblemen.

Doel richtlijn

De richtlijn heeft tot doel handvatten te bieden voor een optimale (para) medische begeleiding door de kinderarts en andere betrokken hulpverleners. 

Voor wie

Het is primair een richtlijn voor kinderartsen. Daarnaast zijn de aanbevelingen ook gericht op alle andere zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg van kinderen met DS.

J. Boomgaart, W. Busweiler, M. van Gijn-Huyssen van Kattendijke en M. Kok, allen kinderfysiotherapeuten, fungeerden als adviseurs bij deze richtlijn. 

Download de richlijn

Klik hier om de richtlijn te downloaden.

Mail een expert

Stel je vraag over de richtlijn aan een expert op dit gebied. Dr. Peter E.M. Lauteslager, Kinderfysiotherapeut, Manager Expertisecentrum ...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Extra informatie

Boek van P.E.M. Lauteslager: Kinderen met het syndroom van Down, motorische ontwikkeling en behandeling Early intervention / kleine stapj...

Trefwoorden: