Cerebral Palsy

Physical Therapy Clinical Management Recommendations for Children with Cerebral Palsy –Spastic Diplegia: Achieving Functional Mobility Outcomes – 2006

Doel

Het doel van dit artikel is aanbevelingen presenteren voor het behandelen van kinderen met cerebrale parese, spastische diplegie.

Klik hier voor het artikel.

Trefwoorden: