NVFK Gedragsprotocol Kinderfysiotherapie op het basisonderwijs

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) erkent dat er op verschillende manieren wordt gewerkt binnen het onderwijs en wil dit op basis van bestaande wet- en regelgeving reguleren door middel van een gedragsprotocol. Hierin moet recht gedaan worden aan de hulpvraag van ouders en kind in de specifieke context. Ook worden in het gedragsprotocol afspraken gemaakt voor de behandeling kinderfysiotherapie op scholen voor basisonderwijs die bindend zijn voor geregistreerde kinderfysiotherapeut(en).

Download het protocol

Klik hier om het gedragsprotocol te downloaden.

Trefwoorden: