Handhaving Beroepsethiek en Gedragsregels

Bewaking van de kwaliteit van de zorg

Rol NVFK

De NVFK wil een (pro)actieve rol spelen ten aanzien van de  bewaking van de kwaliteit van de zorg. Enerzijds wordt dit gedaan door de accreditatie eisen waaraan voldaan moet worden. Anderzijds bestaan hiervoor de Beroepsethiek en Gedragsregels voor de Fysiotherapeut 
In de afgelopen maanden is de Commissie Beroepsbelangen bezig geweest om hier een visie over te schrijven. De NVFK wil met deze visie bereiken dat de kwaliteit en expertise van de kinderfysiotherapeut op waarde wordt beoordeeld en gehonoreerd.

De visie wordt ondersteund met een stroomschema, wat toegepast kan worden wanneer er meldingen gedaan worden bij de NVFK.

Indien er vragen zijn, mail dan naar info@nvfk.nl

Trefwoorden: