Corona

Sinds maart 2020 zorgt de NVFK voortdurend voor aangepaste informatie over de maatregelen voor kinderfysiotherapeuten rondom Corona. De bijgewerkte informatie wordt chronologisch toegevoegd aan het document 'toelichting NVFK'. Let goed op de versiedatum. (bijgewerkt 20-5-2021)

Toelichtingen

Naar aanleiding van de heropening van het basisonderwijs en speciaal onderwijs en de nieuwe informatie over de Britse variant van COVID-19, heeft de NVFK uitgezocht of er voor onze beroepsgroep nieuwe aandachtspunten zijn. Er is in ieder geval een wijziging wat betreft verkouden kinderen. We hebben de toelichting op het stappenplan van het KNGF herzien en de laatste versie gepubliceerd. Deze kun je hier (link) vinden. In het protocol van de PO-raad (primair onderwijs) staat het volgende vermeld: ´Gezien de huidige ontwikkelingen wordt van scholen gevraagd zeer kritisch af te wegen in hoeverre de aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligersen/of (externe) professionals strikt noodzakelijk is”. Een school kan besluiten dat je op dit moment niet mag behandelen op deze school. We adviseren je hierover zelf met de school in gesprek te gaan als het beleid van de school daar aanleiding toe geeft.
 

Organisatie praktijk

Triage stappenplan

Toelichting NVFK (aangepaste versie 19-5-2021)

Hygiene protocol

NVFK Vragen(v)uur (aangepaste versie 10-06-2020)

 

Wil je meer informatie lezen over praktijkvoering in tijden van Corona, check dan de website van het KNGF

bijgewerkt 11 februari 2021

Trefwoorden: