Corona

Op 17 juni 2020 heeft het RIVM het advies bij kinderen tot 6 jaar met neusverkoudheid aangepast. De NVFK heeft informatie en overwegingen gepubliceerd in de Toelichting NVFK. Vanaf nu zullen wijzigingen in de adviezen rondom werken in tijden van Corona worden opgenomen in de Toelichting NVFK. De toevoegingen worden chronologisch onderaan dit document geplaatst. Let goed op de versiedatum. (bijgewerkt 29-6-2020)

Groepsbehandelingen

Nu opnieuw bevestigd is dat kinderen niet bijdragen aan de besmetting en het scholen weer is toegestaan om de gymles aan te bieden, is de NVFK van mening dat opstarten van groepsbehandeling bij kinderen hiermee geheel in lijn is.

Advies van de NVFK over hervatting van groepsbehandelingen

Bijgewerkt op 8 juni 2020.

 

Informatie over praktijkvoering

Op 1 mei 2020 heeft het KNGF het document "Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis" gepubliceerd. Dit document is opgesteld voor de gehele beroepsgroep fysiotherapie.
De NVFK heeft een toelichting geschreven, met aanvullende informatie specifiek voor de kinderfysiotherapeut.

Onderstaande documenten geven informatie over praktijkvoering in tijden van Corona.

We hopen dat deze documenten jullie handvatten bieden om veilig en verantwoord op te schalen.

 

Organisatie praktijk

Triage stappenplan

Toelichting NVFK (aangepaste versie 14-10-2020)

Hygiene protocol

NVFK Vragen(v)uur (aangepaste versie 10-06-2020)

 

Deze informatie vervangt de adviezen en informatie van vóór 1 mei 2020.

Wil je meer informatie lezen over praktijkvoering in tijden van Corona, check dan de website van het KNGF

bijgewerkt 7 mei 2020

Trefwoorden: