Tegemoetkomingen

Er bestaan diverse mogelijkheden in een tegemoetkoming in de contributiekosten

Werkgeversbijdrage voor leden in dienstverband in een instelling

Voor fysiotherapeuten die in dienstverband werken in een instelling, kan het zijn dat in de cao voor hun sector een bepaling is opgenomen over een werkgeversbijdrage in de lidmaatschapskosten.

Instellingen kennen daarnaast vaak een regeling die voorziet in een tegemoetkoming van lidmaatschaps- en/of registratiekosten, of er kunnen afspraken zijn gemaakt bijvoorbeeld in een cafetariasysteem (meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden). De afdeling personeelszaken bij uw instelling kan u hierover informeren.

Wij maken u er op attent dat het nuttig kan zijn de cao die geldt bij uw werkgever eens goed na te lezen. Vaak staat hier nuttige informatie in over vakbondscontributie, kosten van registratie in kwaliteitsregisters etc.

Werkgeversbijdrage voor leden in dienstverband in een vrijgevestigde praktijk

Mocht u in dienstverband bij een vrijgevestigde praktijk werkzaam zijn, dan is het mogelijk dat er in uw arbeidsovereenkomst of bijbehorende bijlagen een bepaling is opgenomen over een werkgeversbijdrage in de lidmaatschapskosten. Informeer hierover bij uw werkgever.

Belastingaftrek voor ondernemers in een vrijgevestigde praktijk

Graag maken wij u erop attent dat de contributie voor u aftrekbaar is voor de belasting, aangezien u ondernemer bent in een vrijgevestigde praktijk.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Ledenvoorlichting van het KNGF.

Trefwoorden: