De vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) is een beroepsvereniging met bijna 1.000 leden en is in 1985 opgericht.

NVFK, het netwerk voor de kinderfysiotherapeut

Over de NVFK

De NVFK maakt als erkende beroepsinhoudelijke vereniging deel uit van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Alle kinderfysiotherapeuten staan ingeschreven in het Specialistenregister Kinderfysiotherapie, nadat zij een erkende/verplichte opleiding hebben gevolgd. Verder zijn er studentleden, aspirantleden, ereleden en buitengewone leden.  

Naast het bestuur kent de vereniging diverse commissies en projectgroepen. Twee keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. Indien nodig wordt er een extra vergadering uitgeschreven. Zie het overzicht van commissies, projectgroepen en regiovertegenwoordigers aan de rechterzijde van de pagina.
Een keer per jaar wordt er het NVFK congres georganiseerd en vervolgens maakt de NVFK onderdeel  uit van het jaarlijkse Fysiocongres.

De NVFK heeft een regionetwerk van regiovertegenwoordigers, gelijk aan de indeling van de regionale genootschappen fysiotherapie.

Er is een overlegstructuur met de andere beroepsinhoudelijke verenigingen van het KNGF en van daaruit bestuurlijk overleg met het KNGF en deelname aan de beleidscyclus van het KNGF.
Kinderfysiotherapeuten werken evidence based. Een groeiende groep kinderfysiotherepeuten promoveert. Download hieronder het overzicht van de gepromoveerde kinderfysiotherapeuten (update oktober 2013).

Wat doet de NVFK?

De NVFK voert een beleid dat gericht is op de toekomst van het vak kinderfysiotherapie. Met betrekking tot fysiotherapie voor kinderen is dit beleid gericht op het bevorderen van kennis en wetenschap, het behartigen van belangen van leden, het adviseren van het KNGF, het organiseren/initiĆ«ren van na- en bijscholing en het bevorderen van nationale en internationale samenwerkingsverbanden.

De NVFK geeft de specifieke kwaliteitscriteria aan voor registratie en herregistratie als kinderfysiotherapeut in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.

Nieuwsbrieven

NVFK-leden ontvangen regelmatig per email een nieuwsbrief van het NVFK-bestuur. Ontvangt u geen nieuwsbrief? Controleer dan of uw actuele e-mailadres is ingevuld bij uw accountgegevens onder www.mijnkngf.nl.

Commissies en projectgroepen

Binnen de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie zijn zowel commissies als projectgroepen actief.

Commissies

  • Commissie Beroepsinhoud
  • Commissie Beroepsbelangen

Projectgroepen

  • Projectgroep Kinderfysiotherapie op het regulier basisonderwijs
  • Projectgroep Dossier 
  • Projectgroep DCD

Neem voor meer informatie over kinderfysiotherapie of de NVFK contact op met het secretariaat van de vereniging.

Wilt u lid worden van de NVFK? Klik hier.

Trefwoorden: