Projectgroep Developmental Coordination Disorder (DCD)

De NVFK projectgroep DCD is in 2012 gestart. De eerste doelstelling van de projectgroep was, samen met de Landelijke Netwerk DCD, te komen tot een aanpassing aan de Nederlandse situatie van de evidence based 'Recommendations on the definition, diagnosis, assessment and intervention of DCD’ van de European Academy of Childhood Disability (EACD).

Input en implementatie recommendations

Om input aan het Landelijke DCD Netwerk te geven vanuit de 1ste lijn kinderfysiotherapeuten, heeft de Projectgroep DCD van de NVFK een klankbordgroep in het leven geroepen. Inmiddels zijn de EACD recommendations aangepast aan de Nederlandse situatie en in december 2013 door het landelijke stuurgroep en het Netwerk DCD paramedici unaniem aangenomen.
 De volgende stap van de projectgroep DCD was de implementatie van deze recommendations bij de 1ste lijns Kinderfysiotherapeuten. Verschillende trainers zijn opgeleid door Ruud Wong Chung om in de verschillende regio’s informatie bijeenkomsten te organiseren. In 2015 is dit traject afgesloten. 

Lopende projecten voor 2016

Om de recommendations praktisch te vertalen en om 1ste lijns kinderfysiotherapeuten bekend te maken met de behandel en onderzoeksmethoden die aanbevolen worden, heeft de projectgroep DCD twee workshops opgezet die wederom in de verschillende regio’s aangeboden worden. Er is een workshop NTT & CO-OP: functionele behandelmethoden. Deze workshop is in verschillende regio’s gegeven en wordt in 2016 afgesloten. De workshop “Foto-interview”, een methode om de hulpvraag helder te krijgen, wordt op dit moment nog aangeboden. 

Nieuwe projecten voor 2016

  1. Samenwerking 1e en 2e lijn: Het volgende project wordt het verbeteren/structureren van de samenwerking tussen de 1ste en 2e lijn bij kinderen met DCD. Binnen het landelijke DCD netwerk wordt hier door de vertegenwoordigers van de NVFK projectgroep DCD structureel aandacht voor gevraagd. Er komt een kleinschalige enquête om wederom de achterban te raadplegen. 
  2. Project informatie DCD voor ouders, kinderen en andere betrokkenen: hier worden power points voor ontwikkeld. 
  3. Project “Wat zegt de literatuur” de projectgroep onderzoekt mogelijkheden om belangrijke literatuur toegankelijk te maken voor de leden. 

Artikelen over DCD voor u samengevat met een vertaalslag voor de praktijk!

Vanaf heden kunt u op deze NVFK site een nieuwe service vinden: samengevatte artikelen over DCD met een vertaalslag voor de praktijk. Op deze wijze kunt u eenvoudig de meest recente informatie direct toepassen in uw dagelijkse praktijk. Deze service wordt u aangeboden door de DCD projectgroep 1e lijn van de NVFK en wordt uitgevoerd door Ingrid van Bommel, Ellen Smulders en Ingrid van der Veer. 

Het NPi biedt deze service al langere tijd aan en op hun site zijn ook al vele samenvattingen van artikelen over uiteenlopende onderwerpen te lezen. Op de NVFK-site vindt u alleen samenvattingen over het onderwerp DCD. Om deze samenvattingen te lezen moet u eerst inloggen op de NVFK site. 

Wilt u een interessant artikel over DCD graag vertaald zien naar de praktijk? Stuur dan een mail naar vanbommelingrid@gmail.com.  

Leden projectgroep

Literatuurgroep DCD

Trefwoorden: